Reserveren

Verzeker je nu van een plek voor één van onze activiteiten

Zou je graag willen deelnemen aan één van onze activiteiten, dan kan je jezelf opgeven door het onderstaande formulier door te nemen en in te vullen. En reserveer nu jouw plekje.

 

Fields marked with an * are required

Met deze ondertekening, worden je gegevens volgens de huidige en aangepaste AVG/ GDPR bewaard. Indien noodzakelijk, zullen je gegevens, anoniem worden aangeboden bij een eventuele raadpleging van onze bedrijfsarts. Hier kunnen eventuele kosten uit voortvloeien die voor eigen bijdrage zijn, je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Met overige commerciële instellingen, en niet belanghebbende officiële overheidsinstanties, wordt geen informatie gedeeld. Je gegevens worden na de ceremonie binnen 30 dagen automatisch gewist. Het afmelden voor onze nieuwsbrief kan ten alle tijden.

Bij een nieuwe aanmelding moet je, je dus opnieuw aanmelden via de website. Dit is ook noodzakelijk als er dingen zijn veranderd.

Je bent op de hoogte dat een eventuele deelname, geheel op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico geschiedt. Je bent volledig aansprakelijk voor de bewuste en onbewuste keuzes. Je bent niet gedwongen, en zal met eerbied en respect omgaan in de ceremonie ruimte. Je zal je gedragen volgens de voorschriften van Power Coaching, en bent je bewust om aan de volledige en rechtenvolle plichten om de ceremonie vanaf binnenkomst tot het einde te volbrengen, uit respect voor jezelf, voor de (overige )deelnemers en uit respect voor een ieder die hier bij betrokken is.

Alle gesprekken die worden gevoerd, komen vanuit het hart. Alle gedachten mogen worden gedeeld, zodat we hier kunnen groeien. Alle mooie verhalen blijven in eer voortbestaan, zodat een ieder die het nodig heeft, er van kan leren. Jouw waarheid, jouw keuzes, jouw inzichten. Wees jezelf en voel goed wat jij nodig hebt, en bij wie.

Je bent bekend met de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld.

 

 

Fields marked with an * are required

Met deze ondertekening, worden je gegevens volgens de huidige en aangepaste AVG/ GDPR bewaard. Indien noodzakelijk, zullen je gegevens, anoniem worden aangeboden bij een eventuele raadpleging van onze bedrijfsarts. Hier kunnen eventuele kosten uit voortvloeien die voor eigen bijdrage zijn, je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Met overige commerciële instellingen, en niet belanghebbende officiële overheidsinstanties, wordt geen informatie gedeeld. Je gegevens worden na de ceremonie binnen 30 dagen automatisch gewist. Het afmelden voor onze nieuwsbrief kan ten alle tijden.

Bij een nieuwe aanmelding moet je, je dus opnieuw aanmelden via de website. Dit is ook noodzakelijk als er dingen zijn veranderd.

Je bent op de hoogte dat een eventuele deelname, geheel op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico geschiedt. Je bent volledig aansprakelijk voor de bewuste en onbewuste keuzes. Je bent niet gedwongen, en zal met eerbied en respect omgaan in de ceremonie ruimte. Je zal je gedragen volgens de voorschriften van Power Coaching, en bent je bewust om aan de volledige en rechtenvolle plichten om de ceremonie vanaf binnenkomst tot het einde te volbrengen, uit respect voor jezelf, voor de (overige )deelnemers en uit respect voor een ieder die hier bij betrokken is.

Alle gesprekken die worden gevoerd, komen vanuit het hart. Alle gedachten mogen worden gedeeld, zodat we hier kunnen groeien. Alle mooie verhalen blijven in eer voortbestaan, zodat een ieder die het nodig heeft, er van kan leren. Jouw waarheid, jouw keuzes, jouw inzichten. Wees jezelf en voel goed wat jij nodig hebt, en bij wie.

Je bent bekend met de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld.